7 & 8 Φεβρουαρίου 2018, ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»