2η Συνάντηση ομάδας έργου στην Κρήτη στις 19 & 20 Ιουλίου 2018